BẢNG GIÁ LỐP DEESTONE

STT
MÃ LỐP
          ĐƠN GIÁ
1 Lốp Deestone 155/12         940,000
2 Lốp Deestone 155/70/13         820,000
3 Lốp Deestone 165/65/13         840,000
4 Lốp Deestone 175/65R14         950,000
5 Lốp Deestone 185R14      1,300,000
6 Lốp Deestone 185/65R14      1,050,000
7 Lốp Deestone 195/14      1,520,000
8 Lốp Deestone 185/55R15  TL      1,240,000
9 Lốp Deestone 195/70/15      1,600,000
10 Lốp Deestone 205/65/15      1,370,000
11 Lốp Deestone 205/70/15      1,720,000
12 Lốp Deestone 225/70/15      1,940,000
13 Lốp Deestone 235/75/15      1,950,000
14 Lốp Deestone 235/75/15      2,000,000

(Những size lốp không có trong bảng giá, Quý khách vui lòng liên hệ để chúng tôi có thể hỗ trợ thêm)