BẢNG GIÁ LỐP DRC ĐÀ NẴNG BỐ VẢI

TT
Tên hàng
Hoa lốp
LỐP
SĂM
YẾM
TRỌN BỘ
I/ LỐP Ô TÔ <9.00          
1 Lốp DRC 5.00-10/53B,57B/12pr    X  X                     830,000
2 Lốp DRC 4.50-12/33B/12pr    X  X                     760,000
3 Lốp DRC 5.00-12/53B,33B/12pr Dọc  X  X                     870,000
4 Lốp DRC 5.00-12/53D/12pr ngang  X  X                     890,000
5 Lốp DRC 5.00-12/53D/14pr ngang  X  X                     950,000
6 Lốp DRC 5.00-13/53D/RF/14pr ngang  X  X                  1,040,000
7 Lốp DRC 5.50-13/53B, 53D/12pr ngang  X  X                  1,130,000
8 Lốp DRC 5.50-13/53D/14pr ngang  X  X                  1,240,000
9 Lốp DRC 5.50-14/54B/10pr    X  X                  1,240,000
10 Lốp DRC 6.00-13/53B,53D/12pr    X  X                  1,300,000
11 Lốp DRC 6.00-14/33B,53B/14pr Dọc  X  X                  1,370,000
12 Lốp DRC 6.00-14/53D/14pr Ngang  X  X                  1,390,000
13 Lốp DRC 5.00-8/8pr Xe nâng hàng  X  X                     960,000
14 Lốp DRC 6.00-9/55L/10pr Xe nâng hàng  X                    1,150,000
15 Lốp DRC 6.50-10/55L/10pr Xe nâng hàng  X                    1,180,000
16 Lốp DRC 6.50-14/54B/12pr    X  X                  1,480,000
17 Lốp DRC 6.00-15/54B/RF/14pr,53D/RF/14pr    X  X                  1,590,000
18 Lốp DRC 6.50-15/53D,54B,33B/12pr dọc  X  X  X                1,620,000
19 Lốp DRC 6.50-16/33B,54B,53D/14pr ngang  X  X  X                1,650,000
20 Lốp DRC 6.50-16/33B,54B /14pr dọc  X  X  X                1,700,000
21 Lốp DRC 7.00-12/55L/12pr Xe nâng hàng  X                    1,410,000
22 Lốp DRC 7.00-15/33B/14pr DỌC  X  X  X                1,790,000
23 Lốp DRC 7.00-15/53D/14pr    X  X  X                2,000,000
24 Lốp DRC 7.50-15/54L/6pr Lu láng  X    X                2,050,000
25 Lốp DRC 7.00-16/33B,54B,54BM,53D/14pr Dọc  X  X  X                1,990,000
26 Lốp DRC 7.00-16/53DM/16pr ngang  X  X  X                2,050,000
27 Lốp DRC 7.00-16/53D/16pr 2VT Lốp 2 vòng tanh  X  X  X                2,160,000
28 Lốp DRC 7.00-16/53D/RF/16pr    X  X  X                2,680,000
29 Lốp DRC 7.50-16/54B,33B/16pr Dọc  X  X  X                2,670,000
30 Lốp DRC 7.50-16/53D/16pr ngang  X  X  X                2,700,000
31 Lốp DRC 7.50-16/53D/18pr    X  X  X                2,790,000
32 Lốp DRC 7.50-18/33B,54B,53D/14pr    X  X  X                3,100,000
33 Lốp DRC 7.50-20/33B,54B,53D/16pr    X  X  X                3,090,000
34 Lốp DRC 8.25-16/53D/18pr ngang  X  X  X                3,060,000
35 Lốp DRC 8.25-16/33B,54B/18pr Dọc  X  X  X                2,970,000
36 Lốp DRC 8.25-16/53D/20pr    X  X  X                3,220,000
37 Lốp DRC 8.25-20/34B,51B/16pr Dọc  X  X  X                3,500,000
38 Lốp DRC 8.25-20/53D/16pr ngang  X  X  X                3,570,000
39 Lốp DRC 8.40-15/50B/8pr    X  X  X                2,070,000
I/ LỐP Ô TÔ : 9.00-12.00          
1 Lốp DRC 9.00-20/53D,54D/16pr, CT  ngang  X  X  X                4,270,000
2 Lốp DRC 9.00-20/56L/14pr    X  X  X                4,070,000
3 Lốp DRC 9.00-20/34B/16pr   Dọc  X  X  X                4,230,000
4 Lốp DRC 9.00-20/54L/16pr (Lu )    X  X  X                4,650,000
5 Lốp DRC 10.00-20/34B,36B/18pr  Dọc  X  X  X                4,830,000
7 Lốp DRC 10.00-20/53D/18pr, CT  ngang  X  X  X                4,870,000
6 Lốp DRC 10.00-20/53D/18pr/DB, CT/DB    X  X  X                4,930,000
8 Lốp DRC 11.00-20/34B,36B,53D,54D/18pr,CT   Dọc  X  X  X                5,650,000
9 Lốp DRC 11.00-20/53D/20pr, CT  ngang  X  X  X                5,810,000
10 Lốp DRC 11.00-20/53D/20pr, STD    X  X  X                5,750,000
11 Lốp DRC 11.00-20/52L/20pr    X  X  X                5,860,000
12 Lốp DRC 11.00-20/56D/24pr    X  X  X                6,570,000
13 Lốp DRC 11.00-20/RF/54D/24pr    X  X  X                6,310,000
14 Lốp DRC 11.00-20/RF/53D,54D/20pr    X  X  X                6,190,000
cud Lốp DRC 11.00-20/54L/18pr ( Lu )    X  X  X                6,310,000
16 Lốp DRC 12.00-20/51A,52A/18pr    X  X  X                6,600,000
17 Lốp DRC 12.00-20/53D,54D/24pr  Ngang  X  X  X                6,600,000
18 Lốp DRC 12.00-20/51A/24pr    X  X  X                6,940,000
19 Lốp DRC 12.00-20/51D/24pr    X  X  X                7,210,000
20 Lốp DRC 12.00-20/55D/24pr    X  X  X                7,700,000
21 Lốp DRC 12.00-20/55B,53D,54D/18pr, CT    X  X  X                6,270,000
22 Lốp DRC 12.00-20/52A/8pr    X  X  X                5,690,000
23 Lốp DRC 12.00-20/53D,54D/20pr  ngang  X  X  X                6,350,000
24 Lốp DRC 12.00-20/52L/20pr    X  X  X                6,480,000
25 Lốp DRC 12.00-20/54L/18pr (Lu)    X  X  X                7,260,000
  Lốp DRC 12.00-20/52L/24pr    X  X  X                6,720,000
26 Lốp DRC 12.00-18/52A/8pr    X  X  X                5,240,000
27 Lốp DRC 12.00-18/52A/18pr    X  X  X                6,210,000
28 Lốp DRC 14.00-20/52L/20pr    X  X  X                8,780,000
29 Lốp DRC 12.00-24/53D/20pr  ngang  X  X  X                9,370,000
30 Lốp DRC 12.00-24/55D/24pr  ngang  X  X  X              10,370,000
  Lốp DRC 12.00-24/52L/24PR    X  X  X              11,460,000

Bảng giá lốp xe tải DRC Đà Nẵng RADIAL ĐÀ NẴNG BỐ THÉP

BẢNG GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 10% 

STT
MÃ SẢN PHẨM
ĐVT
GIÁ BÁN
I. Lốp có săm (Lốp + Săm + Yếm)    
1 Lốp DRC 9.00R20/D842/16pr  Bộ       4,420,000
2 Lốp DRC 10.00R20/D651/18pr  Bộ       4,660,000
3 Lốp DRC 10.00R20/D821/18pr  Bộ       4,890,000
4 Lốp DRC 10.00R20/D841/18pr  Bộ       4,730,000
5 Lốp DRC 10.00R20/D911/18pr  Bộ       5,060,000
6 Lốp DRC 11.00R20/D631/18pr  Bộ       5,740,000
7 Lốp DRC 11.00R20/D651/18pr  Bộ       5,740,000
8 Lốp DRC 11.00R20/D811/18pr  Bộ       5,740,000
9 Lốp DRC 11.00R20/D821/18pr  Bộ       5,970,000
10 Lốp DRC 11.00R20/D841/18pr  Bộ       5,740,000
11 Lốp DRC 11.00R20/D911/18pr  Bộ       6,160,000
12 Lốp DRC 12.00R20/D811/20PR  Bộ       6,380,000
13 Lốp DRC 12.00R20/D821/20pr  Bộ       6,700,000
14 Lốp DRC 12.00R20/D911/20pr  Bộ       6,930,000
15 Lốp DRC 12.00R24/D931/20pr  Bộ       8,290,000
II. Lốp không săm    
1 Lốp DRC 11R22.5/D601/16pr  Cái       5,180,000
  Lốp DRC 11R22.5/D611/16pr  Cái       5,180,000
  Lốp DRC 11R22.5/D741/16pr  Cái       5,390,000
2 Lốp DRC 12R22.5/D611/18pr  Cái       5,790,000
  Lốp DRC 12R22.5/D681/18pr  Cái       5,830,000
3 Lốp DRC 12R22.5/D821/18pr  Cái       6,160,000
4 Lốp DRC 275/80R22.5/D621/16pr  Cái       5,100,000
  Lốp DRC 295/75R22.5/D611/16pr  Cái       5,180,000
5 Lốp DRC 295/75R22.5/D641/16pr  Cái       5,350,000
  Lốp DRC 295/75R22.5/D741/16pr  Cái       5,390,000
6 Lốp DRC 295/80R22.5/D601/16pr  Cái       5,190,000
  Lốp DRC 295/80R22.5/D721/16pr  Cái       5,790,000
7 Lốp DRC 315/80R22.5/D601/18pr  Cái       6,020,000
8 Lốp DRC 385/65R22.5/D711/20pr  Cái       7,070,000