BẢNG GIÁ LỐP GOODYEAR

STT MÃ SẢN PHẨM HOA LỐP XUẤT XỨ      GIÁ BÁN 
1 Lốp Goodyear 155/80R12 DURAPLUS Indonesia      1,080,000
2 Lốp Goodyear 175R13 LT WRANGLER DT Indonesia      1,570,000
3 Lốp Goodyear 145/70R13 DUCARO Ấn Độ        780,000
4 Lốp Goodyear 155/65R13 DURAPLUS Ấn Độ        840,000
5 Lốp Goodyear 165/65R13 DURAPLUS Indonesia      1,030,000
6 Lốp Goodyear 165/80R13 DURAPLUS Indonesia      1,130,000
7 Lốp Goodyear 175/70R13 DURAPLUS Indonesia      1,170,000
8 Lốp Goodyear 185/70R13 DURAPLUS Malaysia      1,250,000
9 Lốp Goodyear 185R14C CARGO G26 Indonesia      1,420,000
10 Lốp Goodyear 195R14C CARGO 26 Indonesia      1,830,000
11 Lốp Goodyear 165/60R14 EAGLE NCT5 Malaysia      1,080,000
12 Lốp Goodyear 165/65R14 ASSURANCE DURAPLUS Thái Lan      1,050,000
13 Lốp Goodyear 175/65R14 ASSURANCE DURAPLUS Indonesia      1,240,000
14 Lốp Goodyear 175/65R14 ASSURANCE TRIPLEMAX Indonesia      1,270,000
15 Lốp Goodyear 175/70R14 ASSURANCE DURAPLUS Indonesia      1,200,000
16 Lốp Goodyear 185/60R14 ASSURANCE DURAPLUS Malaysia      1,380,000
17 Lốp Goodyear 185/60R14 ASSURANCE TRIPLEMAX Indonesia      1,440,000
18 Lốp Goodyear 185/65R14 DURAPLUS Malaysia      1,300,000
19 Lốp Goodyear 185/65R14 ASSURANCE DURAPLUS Thái Lan      1,300,000
20 Lốp Goodyear 185/65R14 ASSURANCE TRIPLEMAX Indonesia      1,370,000
21 Lốp Goodyear 185/70R14 DURAPLUS Indonesia      1,310,000
22 Lốp Goodyear 185/70R14 ASSURANCE DURAPLUS Indonesia      1,310,000
23 Lốp Goodyear 185/70R14 ASSURANCE TRIPLEMAX Indonesia      1,370,000
24 Lốp Goodyear 185/80R14 ASSURANCE DURAPLUS Indonesia      1,460,000
25 Lốp Goodyear 195/70R14 ASSURANCE DURAPLUS Indonesia      1,420,000
26 Lốp Goodyear 195R15C DURASPORT Thái Lan      2,180,000
27 Lốp Goodyear 175/50R15 EAGLE NCT5 Malaysia      1,190,000
28 Lốp Goodyear 175/65R15 ASSURANCE DURAPLUS Thái Lan      1,220,000
29 Lốp Goodyear 185/55R15 ASSURANCE DURAPLUS Thái Lan      1,660,000
30 Lốp Goodyear 185/55R15 ASSURANCE TRIPLEMAX Thái Lan      1,790,000
31 Lốp Goodyear 185/60R15 ASSURANCE DURAPLUS Thái Lan      1,350,000
32 Lốp Goodyear 185/60R15 ASSURANCE TRIPLEMAX Thái Lan      1,560,000
33 Lốp Goodyear 185/65R15 ASSURANCE DURAPLUS Thái Lan      1,350,000
34 Lốp Goodyear 195/50R15 ASSURANCE DURAPLUS Thái Lan      1,490,000
35 Lốp Goodyear 195/55R15 ASSURANCE DURAPLUS Thái Lan      1,650,000
36 Lốp Goodyear 195/55R15 ASSURANCE TRIPLEMAX Thái Lan      1,780,000
37 Lốp Goodyear 195/60R15 DURAPLUS Thái Lan      1,540,000
38 Lốp Goodyear 195/60R15 ASSURANCE DURAPLUS Thái Lan      1,540,000
39 Lốp Goodyear 195/60R15 ASSURANCE TRIPLEMAX Thái Lan      1,620,000
40 Lốp Goodyear 195/65R15 ASSURANCE DURAPLUS Indonesia      1,490,000
41 Lốp Goodyear 195/65R15 ASSURANCE TRIPLEMAX Thái Lan      1,570,000
42 Lốp Goodyear 195/70R15C CARGO MARATHON Indonesia      1,780,000
43 Lốp Goodyear 205/65R15 ASSURANCE DURAPLUS Thái Lan      1,770,000
44 Lốp Goodyear 205/65R15 ASSURANCE TRIPLEMAX Thái Lan      1,820,000
45 Lốp Goodyear 205/70R15 WRANGLER HP AW Thái Lan      2,030,000
46 Lốp Goodyear 205/70R15C CARGO MARATHON Indonesia      1,790,000
47 Lốp Goodyear 215/70R15C DURASPORT Thái Lan      2,310,000
48 Lốp Goodyear 225/70R15 WRANGLER HP AW Thái Lan      2,310,000
49 Lốp Goodyear 225/70R15C CARGO MARATHON Indonesia      2,130,000
50 Lốp Goodyear 225/75R15 WRANGLER AT/SA Indonesia      2,650,000
51 Lốp Goodyear 225/75R15C W.AT/S Thái Lan      2,350,000
52 Lốp Goodyear 235/70R15 WRANGLER HP AW Thái Lan      2,400,000
53 Lốp Goodyear 235/75R15 WRANGLER AT/SA Indonesia      2,670,000
54 Lốp Goodyear 235/75R15 WRANGLER AT/S Thái Lan      2,650,000
55 Lốp Goodyear 31X10.5R15 WRANGLER AT/SA Indonesia      3,250,000
56 Lốp Goodyear 205R16 WRANGLER AT/S Malaysia      2,530,000
57 Lốp Goodyear 195/50R16 ASSURANCE TRIPLEMAX Thái Lan      1,940,000
58 Lốp Goodyear 195/55R16 ASSURANCE FM Indonesia      1,820,000
59 Lốp Goodyear 195/75R16C CARGO MARATHON Indonesia      1,900,000
60 Lốp Goodyear 205/45R16 ASSURANCE FM Indonesia      2,020,000
61 Lốp Goodyear 205/55 R16 ASSURANCE DURAPLUS Thái Lan      1,760,000
62 Lốp Goodyear 205/55 R16 ASSURANCE TRIPLEMAX Thái Lan      2,080,000
63 Lốp Goodyear 205/60R16 ASSURANCE FM Indonesia      1,860,000
64 Lốp Goodyear 205/60R16 ASSURANCE TRIPLEMAX Thái Lan      1,860,000
65 Lốp Goodyear 215/60R16 ASSURANCE TRIPLEMAX Thái Lan      2,170,000
66 Lốp Goodyear 215/65R16 WRANGLER HP AW Thái Lan      2,400,000
67 Lốp Goodyear 215/70R16 WRANGLER HP AW Thái Lan      2,450,000
68 Lốp Goodyear 215/75R16C CARGO MARATHON Indonesia      2,020,000
69 Lốp Goodyear 225/60R16 ASSURANCE FM Indonesia      2,080,000
70 Lốp Goodyear 235/70R16 WRANGLER HP AW Thái Lan      2,950,000
71 Lốp Goodyear 245/70R16 WRANGLER HP AW Thái Lan      3,470,000
72 Lốp Goodyear 265/70R16 WRANGLER HP AW Thái Lan      3,610,000
73 Lốp Goodyear 275/70R16 WRANGLER RT/S Malaysia      3,490,000
74 Lốp Goodyear 205/50R17 EAG F1 DIRECTIONAL Thái Lan      2,240,000
75 Lốp Goodyear 205/50R17 ASSURANCE TRIPLEMAX Thái Lan      2,450,000
76 Lốp Goodyear 215/45R17 EXCELLENCE Thái Lan      2,530,000
77 Lốp Goodyear 215/45R17 ASSURANCE TRIPLEMAX Thái Lan      2,290,000
78 Lốp Goodyear 215/50R17 ASSURANCE DURAPLUS Thái Lan      2,340,000
79 Lốp Goodyear 225/45R17 ASSURANCE TRIPLEMAX Thái Lan      2,960,000
80 Lốp Goodyear 225/50R17 EXCELLENCE Malaysia      2,300,000
81 Lốp Goodyear 225/55R17 ASSURANCE TRIPLEMAX Thái Lan      2,570,000
82 Lốp Goodyear 225/65R17 WRANGLER HP AW Malaysia      3,180,000
83 Lốp Goodyear 235/45R17 ASSURANCE FM Indonesia      3,560,000
84 Lốp Goodyear 265/65R17 WRANGLER AT/SA Indonesia      3,950,000
85 Lốp Goodyear 265/65R17 EFFICIENTGRIP Thái Lan      3,780,000
86 Lốp Goodyear 275/65R17 WRANGLER AT/SA Indonesia      3,940,000
87 Lốp Goodyear 235/60R18 Eagle F1 Directional 5 Thái Lan      3,000,000

(Những size lốp không có trong bảng giá, Quý khách vui lòng liên hệ để chúng tôi có thể hỗ trợ thêm)