BẢNG GIÁ LỐP MAXXIS

STT
MÃ LỐP (Lốp + săm + yếm)
 MÃ HOA LỐP
GIÁ BÁN
1 Lốp Maxxis 145/70R13 MA701 790,000
2 Lốp Maxxis 155R12C 8PR UN999 1,060,000
3 Lốp Maxxis 155/65R13 MAP1 860,000
4 Lốp Maxxis 155/70R13 MA701 870,000
5 Lốp Maxxis 155/80R13 MA701 910,000
6 Lốp Maxxis 165R13C 8PR UN168 1,200,000
7 Lốp Maxxis 165/65R13 MAP1 870,000
8 Lốp Maxxis 165/70R13 8PR MA703 1,200,000
9 Lốp Maxxis 165/80R13 MA701 920,000
10 Lốp Maxxis 175/70R13 MA701 960,000
11 Lốp Maxxis 175R13C 8PR UE168 1,300,000
12 Lốp Maxxis 185R14C 8PR UE168 1,470,000
13 Lốp Maxxis 195R14C 8PR MA589 1,540,000
14 Lốp Maxxis 165/60R14 MAP1 930,000
15 Lốp Maxxis 165/65R14 MAP1 930,000
16 Lốp Maxxis 175/65R14 MAP1 960,000
17 Lốp Maxxis 175/70R14 MA701 1,010,000
18 Lốp Maxxis 185/60R14 MA918 1,080,000
19 Lốp Maxxis 185/65R14 MA918 1,080,000
20 Lốp Maxxis 185/70R14 MA918 1,080,000
21 Lốp Maxxis 195/70R14 MA701 1,230,000
22 Lốp Maxxis 175/50R15 MA918 1,010,000
23 Lốp Maxxis 175/65R15 MAP1 1,080,000
24 Lốp Maxxis 185/60R15 MS800 1,260,000
25 Lốp Maxxis 185/65R15 MAP1 1,190,000
26 Lốp Maxxis 195/60R15 MA918 1,190,000
27 Lốp Maxxis 195/65R15 MAP1 1,230,000
28 Lốp Maxxis 195/70R15C 8PR MA589 1,730,000
29 Lốp Maxxis 195R15C 8PR UE168N 1,640,000
30 Lốp Maxxis 205/65R15 MAP1 1,310,000
31 Lốp Maxxis 205/70R15C 8PR MA569 1,790,000
32 Lốp Maxxis 225/70R15C 10PR UE168N 2,080,000
33 Lốp Maxxis 235/70R15 HT760 1,880,000
34 Lốp Maxxis 235/75R15 6PR AT761 2,160,000
35 Lốp Maxxis 255/70 R15 HT760 2,350,000
36 Lốp Maxxis 265/70R15 HP600 2,380,000
37 Lốp Maxxis 31X10.50R15LT 6PR MA761 2,710,000
38 Lốp Maxxis 195/75R16C 8PR MA589 1,800,000
39 Lốp Maxxis 205/55R16 MAP1 1,510,000
40 Lốp Maxxis 205/60R16 New MS300 1,500,000
41 Lốp Maxxis 205 R16C 8PR MA751 2,180,000
42 Lốp Maxxis 215/60R16 New MS300 1,500,000
43 Lốp Maxxis 215/70R16 MA707 1,770,000
44 Lốp Maxxis 215/75R16C 8PR UE168N 2,030,000
45 Lốp Maxxis 235/70R16 HT760 2,340,000
46 Lốp Maxxis 245/70R16 SPRO 2,390,000
47 Lốp Maxxis 245/75R16 6PR AT700 2,560,000
48 Lốp Maxxis 265/70R16 New HT770 2,530,000
49 Lốp Maxxis 275/70R16 HT760 3,200,000
50 Lốp Maxxis 225/50ZR17 I-Pro 2,520,000
51 Lốp Maxxis 225/65R17 MS300 2,370,000
52 Lốp Maxxis 235/60R17 MA707 2,260,000
53 Lốp Maxxis 265/65R17 New SPRO 2,530,000

(Những size lốp không có trong bảng giá, Quý khách vui lòng liên hệ để chúng tôi có thể hỗ trợ thêm)