Để biết ắc quy ô tô dùng được bao lâu thì trước hết ta đi tìm hiểu những nguyên nhân trong quá trình sử dụng có ảnh hưởng đến thời gian sử dụng ắc quy ô tô. Một bình ắc quy thông thường và ở điều kiện hoạt động bình thường thì có thể chạy suốt từ 2 đến 4 năm. Trong nhiều điều kiện khác, trong khi sử dụng bạn sẽ cảm nhận được ắc quy sống được đễn một ngưỡng nhất định và ta cần phải thay thế, có thể là thời gian sử dụng chưa đến 3 năm.